Tervetuloa!

UPSKILL+ tukee erityisesti epäedullisessa asemassa olevien aikuisten taitojen kehittämistä, luomalla Eurooppaan maatilamatkailun koulutuspolun ja opetussuunnitelman, joka ymmärretään laajassa merkityksessä mahdollisuutena saada aikuiskoulutusta ja lisätä sukupolvien välistä oppimista ja sosiaalista osallisuutta.